Gårdsmuseet
Huvuddelen av de ca 900 föremål som finns på museet idag kommer från den egna gården som Märta och Carl Åkerström skötte i början av 1900-talet, men många föremål har även skänkts till museet från olika personer runt om i skärgården.

Köket

Köket var den centrala platsen i Märta och Carls hem och på denna avdelning visas således föremål från deras och andras hem.

Sjöboden

Fisket var en stor del av vardagen för Carl som fiskade med olika sorters nät, ryssjor, not, mjärdar, långrevar och saxar. Även många av de verktyg som fanns på gården runt förra sekelskiftet finns samlade på museet.