Björklidens gårdsmuseum vill ge dig en inblick i hur livet var i Stockholms skärgård förr.
Här visas föremål från framför allt 1900-talets början, vilka skildrar både människornas liv och arbete. Du kan bland annat betrakta föremål från fiske, hönseri och jordbruk.

Tack för besöken i år.
Välkomna åter sommaren 2020, öppettider kommer under våren.

Museet har även en avdelning med teletekniska föremål samt en liten 50-tals biograf som inrymmer 13 sittplatser.
Vi säljer även Elsie Wikströms skärgårdsbok "Jäntongen på Örhn".

Museet är beläget på Björkliden vid Åsättra, som ligger på Ljusterö i Stockholms skärgård.

Vill du komma en annan dag ring eller skicka ett mail.
Välkomna!